O nas

Mając świadomość tego, iż oblicze gospodarki światowej zmieniło wyzwania wobec biznesu oraz, że kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest troska o rozwój kompetencji pracowników, Ośrodek Szkoleniowy Dokształcania i Doskonalenia Kadr „ANPO” S.C. prowadzi szkolenia, które pomogą Państwa pracownikom w zdobyciu wiedzy, umożliwiającej zwiększenie efektywności
i skuteczności działania Państwa firmy.

Ośrodek Szkoleniowy Dokształcania i Doskonalenia Kadr „ANPO” S.C. jest firmą szkoleniową prowadzącą kursy rozwijające kompetencje ludzi i zespołów niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych przedsiębiorstwa. Ośrodek został założony w 1994 roku po to, aby współtworzyć świat, który lepiej pracuje dzięki profesjonalnym szkoleniom oraz skutecznemu przekazywaniu wiedzy. Od tego czasu - dzięki stałemu, systematycznemu rozwojowi - Ośrodek Szkoleniowy „ANPO” stał się jedną z wiodących firm szkoleniowych w województwie łódzkim. Satysfakcja i zadowolenie naszych Klientów są dla nas nie tylko potwierdzeniem, iż nasza praca przynosi założone efekty, ale również wyzwaniem do nieustannego podnoszenia standardów prowadzonych szkoleń.

Dokładne rozpoznanie wymagań współczesnego środowiska biznesowego pozwoliło właścicielom wypracować szeroką bazę szkoleń umożliwiających zaopatrzenie Pracownika we wszelkie niezbędne umiejętności i wiadomości do tego, aby stał się on sojusznikiem na drodze do sukcesu Państwa Firmy. Lata działalności doprowadziły do opracowania rozwiązań opartych na Państwa wymaganiach i naszym doświadczeniu. Stworzyliśmy bazę szkoleń dopasowanych do potrzeb i oczekiwań zarówno naszych klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.

NASZA MISJA

Poprzez profesjonalne szkolenia przekazywać wiedzę, kształtować umiejętności i umożliwiać rozwój osobisty Pracowników.

OBSZARY, W KTÓRYCH SZKOLIMY

Tematyka naszych szkoleń dotyczy rozwijania wiedzy słuchaczy głównie z dziedziny Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, nabywania szczególnych umiejętności dzięki szkoleniom zawodowym (tj.: szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu państwowego przed Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz aktualizowania wiadomości poprzez kursy doskonalące (m.in. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, szkolenia poświadczające kwalifikacje w ramach HACCP). Wszystkie szkolenia oparte są na prawnych wymaganiach ściśle określonych przez Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia.
Każde szkolenie zakończone jest egzaminem, po którego pozytywnym wyniku wydane zostaje zaświadczenie. Pośredniczymy również w uregulowaniu wszelkich formalności dotyczących organizacji egzaminu państwowego przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny umożliwiających nabycie dodatkowych uprawnień.
Szkolenia mogą być przeprowadzone zarówno w sali wykładowej Ośrodka Szkoleniowego „ANPO”, jak i w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. Mogą one być przeprowadzone również w formie wyjazdowej.
Prowadzone zajęcia dopasowujemy każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klienta, specyfiki oraz profilu działalności Firmy Zleceniodawcy, a także do możliwości i zainteresowań samych uczestników.
Kursy prowadzimy w języku polskim oraz - na specjalne życzenie Klienta - w językach angielskim
i niemieckim.

NASI WYKŁADOWCY

Zespół wykładowców Ośrodka Szkoleniowego Dokształcania i Doskonalenia Kadr „ANPO” S.C. to ponad 100 starannie dobranych profesjonalistów, którzy łączą wspólne wartości w działalności szkoleniowej. Wykładowcy ci, dzięki wieloletniej pracy zawodowej są ekspertami w swych dziedzinach.. Dysponują oni kwalifikacjami w zakresie najnowszych oraz planowanych regulacji
w dziedzinach ich specjalności, jak również praktycznym stosowaniem tych regulacji.
Dzięki wysokim kompetencjom dydaktycznym naszych wykładowców wiadomości przekazywane są
w sposób prosty, jasny i zrozumiały.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenia odbywają się w grupach od kilku do kilkudziesięciu osób.
Mając świadomość tego, iż wykład nie jest najskuteczniejszą formą przekazywania wiedzy, staramy się, aby zajęcia miały charakter praktyczny, przy aktywnym udziale uczestników. Taka forma prowadzenia zajęć umożliwia uzyskanie wszelkich informacji od specjalistów oraz wspólne znalezienie rozwiązań rzeczywistych problemów, z którymi kursanci spotykają się wykonując swoje codzienne obowiązki.
Zajęcia prowadzone są w formie: wykładu popartego licznymi przykładami praktycznymi, analizy przypadków, dyskusji i omawiania przykładów z praktyki zawodowej uczestników oraz omawiania sytuacji problemowych i propozycji ich rozwiązań.
Prowadzone szkolenia są wzbogacone użyciem zróżnicowanych materiałów dydaktycznych, tj.: folie do wyświetlania informacji, tablice lub specjalistyczne filmy instruktażowe.

Szkolenia

Nasz Ośrodek realizuje szkolenia dostosowane pod indywidualne potrzeby Twoje i Twoich pracowników, zaś doświadczeni wykładowcy używając technik aktywizujących podczas kursu sprawiają, że tradycyjne wykłady stają się interesującymi zajęciami interaktywnymi.

więcej
E-mail
Zlecenie szkolenia

Potrzebujesz indywidu-
alnego szkolenia?

Nic prostszego! Możesz
zlecić nam szkolenie w Twojej
firmie.
Atrakcyjne warunki cenowe,
szybkie terminy!

zapytaj o szkolenia