Szkolenia

Szkolenia BHP

Grupa szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest głównym obszarem działalności Ośrodka Szkoleniowego „ANPO”, gdyż to od prowadzenia tych szkoleń Właściciele rozpoczynali tworzenie firmy szkoleniowej „ANPO”.

Nasi doświadczeni eksperci z dziedziny BHP każdorazowo dopasowują treść zawartą w minimach programowych rozporządzenia do indywidualnych potrzeb członków grupy szkoleniowej.

Wysokie kwalifikacje dydaktyczne naszych wykładowców sprawiają, iż szkolenia prowadzone są nie tylko w formie wykładu, ale również z zastosowaniem różnego rodzaju interaktywnych form prowadzenia zajęć.

Realizujemy następujące szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

1. Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
2. Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
3. Szkolenie dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
4. Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych
5. "Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia"
6. Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
7. Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP
8. Szkolenie z zakresu instruktażu ogólnego
9. Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
10. Szkolenie dla osób powołanych do zespołów ustalających okoliczności i przyczyny wypadków
11. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały dydaktyczne.

Absolwenci naszych szkoleń, po pozytywnie zdanym egzaminie, uzyskują stosowne zaświadczenie.

Więcej informacji na temat prowadzonych szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mogą Państwo znaleźć w zakładce Szkolenia lub też bezpośrednio kontaktując się z Ośrodkiem – Kontakt.

E-mail
Zlecenie szkolenia

Potrzebujesz indywidu-
alnego szkolenia?

Nic prostszego! Możesz
zlecić nam szkolenie w Twojej
firmie.
Atrakcyjne warunki cenowe,
szybkie terminy!

zapytaj o szkolenia