Szkolenia

Szkolenia specjalistyczne

Ośrodek Szkoleniowy „ANPO” wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnej gospodarki posiada
w swojej ofercie szeroki wybór szkoleń specjalistycznych, dzięki którym mają Państwo możliwość podnoszenia efektywności pracy swoich pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystując wiedzę ekspertów i nasze wieloletnie doświadczenie.

Troszcząc się o stałe poszerzanie zakresu szkoleń specjalistycznych prowadzonych przez Ośrodek Szkoleniowy „ANPO” oferujemy również naszym Klientom kursy z zakresu ochrony roślin, dzięki którym osoby związane z produkcją rolną mają możliwość zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz najnowocześniejszymi technikami upraw roślinnych.

Wykładowcy prowadzący szkolenia specjalistyczne są wieloletnimi praktykami z zakresu wykładanego przez nich tematu, w związku z czym prowadzone zajęcia to nie tylko przekazanie suchej teorii, ale przede wszystkim wypracowywanie wspólnie ze słuchaczami rozwiązań rzeczywistych sytuacji
i problemów. Szkolenia są zatem współprowadzone przez uczestników, co znacznie zwiększa przyswojenie wykładanego materiału.

Zastosowane na zajęciach metody dydaktyczne oraz różnorodne pomoce edukacyjne sprawiają,
iż szkolenia są interesujące i atrakcyjne dla słuchaczy.

Realizujemy następujące szkolenia specjalistyczne:

1. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Szkolenie z:
a.Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Manufacturing Practice)
b.Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice)
c.HACCP (Hazard Analyzes and Critical Control Points – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)
3. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
4. Szkolenie dla osób związanych z obrotem, konfekcjonowaniem lub stosowaniem środków ochrony roślin
5. Szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin metodą fumigacji
6. Szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy


Uczestnicy szkoleń otrzymują ponadto materiały dydaktyczne do samodzielnego studiowania.

Absolwenci naszych szkoleń, po pozytywnie zdanym egzaminie, uzyskują stosowne zaświadczenie.

Więcej informacji na temat prowadzonych szkoleń specjalistycznych mogą Państwo znaleźć
w zakładce Szkolenia lub też bezpośrednio kontaktując się z Ośrodkiem – Kontakt.

E-mail
Zlecenie szkolenia

Potrzebujesz indywidu-
alnego szkolenia?

Nic prostszego! Możesz
zlecić nam szkolenie w Twojej
firmie.
Atrakcyjne warunki cenowe,
szybkie terminy!

zapytaj o szkolenia