Szkolenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości oferowanych szkoleń i zapewnienie wysokich standardów funkcjonowania firmy wypracowaliśmy 5 zasad ANPO, w oparciu o które doskonalimy działalność Ośrodka.

1. Świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych – troska o fachowość oferowanych usług sprawia, że nieustannie dążymy do dostosowania naszej oferty pod względem merytorycznym do wymagań współczesnej gospodarki oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

2. Przedkładanie oczekiwań i korzyści Klientów ponad własny interes – satysfakcja Klientów
z udziału w naszych szkoleniach jest naszą kluczową wartością.

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – naszą wieloletnią praktykę zawodową oraz wiedzę naszych ekspertów chcemy przekazać słuchaczom po to, aby dać im jeszcze lepsze możliwości wykonywania swojej pracy w sposób bezpieczny, skuteczny i efektywny.

4. Rozwijanie potencjału ludzkiego – przekazywana wiedza oraz kształtowane umiejętności mają motywować słuchaczy do samodoskonalenia i poprawy jakości pełnionych przez nich obowiązków.

5. Stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług – w celu utrzymania wysokiego poziomu wiedzy z dziedzin, w jakich prowadzone są przez nas szkolenia oraz zapewnienia innowacyjnych metod rozwiązywania sytuacji problemowych w zakładach pracy, prowadzimy wewnętrzny program badawczy i szkoleniowy.

Zasady te są również celem i dopełnienie misji Ośrodka Szkoleniowego „ANPO”. Wyznaczają kierunek, w którym zmierza firma i motywują do jeszcze lepszego spełniania wymagań i potrzeb naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Szkolenia

Nasz Ośrodek realizuje szkolenia dostosowane pod indywidualne potrzeby Twoje i Twoich pracowników, zaś doświadczeni wykładowcy używając technik aktywizujących podczas kursu sprawiają, że tradycyjne wykłady stają się interesującymi zajęciami interaktywnymi.

więcej
E-mail
Zlecenie szkolenia

Potrzebujesz indywidu-
alnego szkolenia?

Nic prostszego! Możesz
zlecić nam szkolenie w Twojej
firmie.
Atrakcyjne warunki cenowe,
szybkie terminy!

zapytaj o szkolenia